Fundusze europejskie

INFORMACJE O PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza –  badania in vivo działania skuteczności preparatów detoksykacyjnych.

Przedmiot zamówienia: Mieszalnik

Dodatkowe informacje

Osobą udzielającą informacji o realizowanych projektach jest:

Ewelina Załęska
Tel. 14 645 87 03…06 wew. 114
Mail: ewelina.zaleska@certech.com.pl

Więcej informacji o projekcie na stronach www.poig.gov.pl, www.marr.gov.pl

Projekt pt.  ” Inwestycja w laboratorium modelowania procesów technologicznych celem zwiększenia możliwości działalności badawczo-rozwojowej firmy CERTECH, ukierunkowana na opracowanie, wytworzenie i  wprowadzenie nowych produktów i procesów.”

Ogłoszenia o naborach ofert

Przedmiot zamówienia: Dyfraktometr rentgenowski wraz z osprzętem i oprogramowaniem

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Mieszalnik homogenizujący

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Młyn laboratoryjny wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi stanowiącym kompletny system mielenia.

Podziękowanie za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Laboratoryjna prasy filtracyjnej na specjalne zamówienie i wg projektu

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Autoklaw laboratoryjny

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Komora laminarna

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do badania pęcznienia skał ilastych

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do badania smarowności bentonitów modyfikowanych oraz lubrykantów

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do badania przewodności oraz pH

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Suszarka laboratoryjna

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Inkubator laboratoryjny z funkcją chłodzenia

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: System do oczyszczania wody

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Mikroskop optyczny

Podziękowanie za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Prasa filtracyjna do badania płuczek wiertniczych

Podziękowanie za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Licznik kolonii bakterii

Podziękowanie za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Palnik gazowy

Podziękowanie za udział w przetargu

Projekt: Umiędzynarodowienie działalności PTH Certech w obszarze produktów przeznaczonych dla zwierząt towarzyszących poprzez obecność na największych targach branżowych INTERZOO w Niemczech.

Ogłoszenia o naborach ofert

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego na targach INTERZOO 2022 w dniach 24-27.05.2022 w Norymberdze  

Ogłoszenia o naborach ofert

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie na czas targów Interzoo odbywających się w Norymbergii w Niemczech.

Podziękowania za udział w przetargu

Przedmiot zamówienia: Zabudowa powierzchni targowej.

Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA zabudowa powierzchni targowej.

Podziękowania za udział w przetargu

Projekt: Innowacyjne granulowane produkty bentonitowe dla rolnictwa i zoologii

Ogłoszenia o naborach ofert

Przedmiot zamówienia: Budowa hali produkcyjno-magazynowej

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

Przedmiot zamówienia: Linia formowania nowych produktów wraz z urządzeniami chłodzenia (pierwsza część linii).

Przedmiot zamówienia: Linia formowania nowych produktów wraz z urządzeniami suszącymi – druga część linii.

Przedmiot zamówienia: Linia formowania nowych produktów wraz z urządzeniami chłodzenia (pierwsza część linii) – zmiana.

Przedmiot zamówienia: Linia formowania nowych produktów wraz z urządzeniami suszącymi – druga część linii – zmiana.

Przedmiot zamówienia: Silos załadowczy wraz z układem załadunku do silosa transportowego oraz układem odpowietrzającym.

Przedmiot zamówienia: Silosy do magazynowania surowców sypkich do produkcji.

Przedmiot zamówienia: Specjalistyczny system dozowania surowców z big bag.

Przedmiot zamówienia: System transportu pneumatycznego o dł. ok. 30mb wraz z kompresorem sprężonego powietrza.

Przedmiot zamówienia: Urządzenia technologiczne linii mieszania materiałów podstawowych wraz z systemem sterowania.

Przedmiot zamówienia: Regały magazynowe


eu10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty do pobrania
Podziękowanie

Dodatkowe informacje

Osobą udzielającą informacji o realizowanych projektach jest:

Ewelina Załęska
Tel. 14 645 87 03…06 wew. 114
Mail: ewelina.zaleska@certech.com.pl

Więcej informacji o projekcie na stronach www.poig.gov.pl, www.marr.gov.pl


Projekt: „Podniesienie konkurencyjności Firmy CERTECH poprzez wdrożenie zintegrowanego system do produkcji bentonitu granulowanego”
ue1

Ogłoszenia o planowanych naborach ofert:

1 Linia paletyzująco-owijająca
2 Linia paletyzująco-owijająca
Zadaszenia placu składowego
Linia technologiczna do granulacji pyłów bentonitowych
System przegród grodziowych
1 Regały paletowe
2 Regały paletowe

W wyniku realizacji projektu zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą produktową.
Nowa oferta produktowa


Projekt: „Wdrożenie technologii produkcji bentonitów hybrydowych”

ue2

Ogłoszenia o planowanych naborach ofert:

Młyn
Młyn 2
Systemu transportu mlewa oraz oczyszczania gazów odlotowych
Zbiorniki
Zbiorniki – załącznik
System dozowania mieszanki
Ogłoszenie dot. systemu dozowania mieszanki do młyna
Załącznik – system dozowania mieszanki do młyna
System załadunku wsadu
Ogłoszenie dot. systemu załadunku wsadu
Załącznik – system załadunku wsadu

Ogłoszenie dot. fundamentu pod maszyny
Ogłoszenie dot. pakowarki
Ogłoszenie dot. systemy transportu mlew i oczyszczania gazów odlotowych
Ogłoszenie dot. transportu pneumatycznego
Załącznik – pakowarka
Załącznik transport pneumatyczny


System B2B automatyzujący współpracę producenta wyrobów bentonitowych z odbiorcami”

ue3Ogłoszenia o planowanych naborach:
Ogłoszenie dot. instalacji osprzętu
Ogłoszenie dot. licencji na system B2B
Ogłoszenie dot. licencji serwerowych
Ogłoszenie dot. osprzętu sieciowego

Ogłoszenie dot. licencji na system B2B
Ogłoszenie dot. zakupu drukarek jednostkowych nadających numer partii wyrobów
Ogłoszenie dot. zakupu kolektorów z możliwością odczytywania kodów
Ogłoszenie dot. zakupu wag platformowych zintegrowanycg z systemem B2B
Ogłoszenie dot. zakupu zestawu komputerów
Ogłoszenie dotyczące czytników kodów kreskowych

wynikiPobierz Regały-rysunek-Pobierz oświadczenie o braku powiązańPobierz
PODZIĘKOWANIA-LABANDU-internetPobierz Zapytanie ofertowePobierz podziękowania LABANDUPobierz podziękowania EUROTECHPobierz podziękowania CONBESTPobierz Zapytanie ofertowePobierz PODZIĘKOWANIA POL EKO – internetPobierz Zapytanie ofertowePobierz Zapytanie ofertowePobierz PODZIĘKOWANIA polwaterPobierz Podziękowania za udział w postępowaniu ofertowymPobierz Podziękowania za udział w postępowaniu ofertowym
Pobierz Zapytanie ofertowePobierz Zapytanie ofertowePobierz Zapytanie ofertowePobierz Zapytanie ofertowePobierz podziękowania EuroTECHPobierz podziękowania EurotechPobierz podziękowania STERIMEDPobierz zapytania-ofertowe-na-regałyPobierz