O firmie

certechPIERWSZE KROKI W ZOOLOGII – SUPER BENEK

Historia firmy CERTECH nierozerwalnie związana jest z produkcją żwirków higienicznych dla zwierząt i to od nich tak naprawdę bierze swój początek. W 1992 roku jeden z dwóch obecnych prezesów – Jerzy Motyka, opracował technologię produkcji żwirków higienicznych dla zwierząt, która początkowo wdrażana miała być w innym zakładzie. Gdy firma upadła, wraz z nią technologia straciła szanse na realizację. W 1993 r. zaistniała częściowo możliwość uruchomienia produkcji żwirków w nowo powstałej spółce. Wówczas należało wymyślić nazwę produktu, która byłaby skojarzona ze specyfiką branży, a jednocześnie stanowiłaby markę charakterystyczną i atrakcyjną. Tak powstał brand SUPER BENEK, który na tle rynku wyróżniał się swoistą osobowością oraz brzmiał wyjątkowo nowocześnie. Zestawienie rdzenia słowa bentonit –BEN, z końcówką –EK doprowadziło do wyklarowania postaci, sympatycznego kociaka Benka, który zrobił zawrotną karierę w zoologii, jako symbol najwyższej jakości produktów dla kotów.

POCZĄTEK I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Firma CERTECH powstała w listopadzie 1995 roku i już w styczniu następnego roku rozpoczęła produkcję produktów higienicznych dla zwierząt pod marką Super Benek. Polski produkt od początku był konkurencyjny wobec swoich zagranicznych odpowiedników. Dotychczas znaczne ilości żwirków dla zwierząt sprowadzane były z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch, ponieważ rodzimy asortyment traktowano jako gorszej jakości i aby uniknąć spadku sprzedaży, stosowano obcojęzyczny druk. Super Benek odniósł wobec tego tym większy sukces, że od początku dystrybuowany był jako polski wyrób. CERTECH rozpoczął produkcję na bazie uprzednio opracowanej technologii, dostosowując do jej wymagań maszyny początkowo wydzierżawione, a finalnie zakupione od syndyka masy upadłości NZC Niedomice. Pierwsza produkcja była jednak niewielka – nie przekraczała 50 ton miesięcznie, a wszystkie podstawowe operacje realizowano ręcznie. Jednak dzięki sumiennej i systematycznej pracy już w drugiej połowie 1997 roku firma osiągnęła poziom produkcji 100 ton na miesiąc. Niestety rozwój firmy był znacznie utrudniony przez brak własnych terenów, obiektów budowlanych takich jak magazyny, czy części administracyjne oraz złożonej infrastruktury technicznej. Mimo tych ograniczeń oraz pomimo niskiej mechanizacji produkcji, jakość wyrobów dorównywała jakości renomowanych firm niemieckich. Dopiero w 2000 r. zakupiono pierwsze obiekty i uzyskano prawo do zabudowy na terenach, dla których także uzyskano prawa dzierżawy wieczystej. Systematyczny rozwój firmy i kolejne inwestycje na terenie kompleksu przemysłowego spowodowały znaczne rozszerzenie oferowanego asortymentu oraz dodatni bilans ekonomiczny.

ZMIANA SIEDZIBY FIRMY ORAZ ROZWÓJ POLITYKI JAKOŚCI

Początkowo siedzibą firmy była Lisia Góra, dopiero w 2004 roku nastąpiło jej przeniesienie do Niedomic. To tutaj już w 2002 roku powstał zaczątek działu technologicznego oraz utworzono laboratorium badawcze. Zarząd firmy CERTECH jasno sprecyzował charakter swojej oferty – jednogłośnie przyjęto zasadę wysokiej jakości, dostępnej za średnią cenę. Obowiązuje ona do dnia dzisiejszego. W ramach polityki zapewnienia jakości, bezpieczeństwa produkcji, firma wdrożyła następujące systemy: ISO 9001 (2007), HCCP (2011) oraz GMP+ (2011). Obecnie CERTECH jest liderem w produkcji wyrobów zoologicznych w Polsce, a produkty pod marką Super Benek sprzedają się również w wielu krajach Europy. Doskonale kojarzone są także pozostałe nasze wyroby: Super Beno, Natural-Vit, Miluś i inne, dzięki którym jesteśmy w stanie zaoferować klientom kompleksowe wsparcie w opiece nad ich pupilami.

LIDER ROZWOJU ORAZ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Certech produkuje obecnie ok. 600 pozycji asortymentowych dla zoologii, przemysłu, górnictwa oraz budownictwa. Oferta ta jest ciągle poszerzana, co związane jest z rozwojem firmy, który jednocześnie zakłada także systematyczne nasycanie rynku produktami, jakich klienci potrzebują i poszukują. Obecnie szczególny nacisk firma kładzie na rozwój produktów stosowanych w nowoczesnych technologiach budownictwa przemysłowego, takich jak wiercenia sterowane, ściany szczelinowe, a także w przemyśle paszowym – dodatki mineralno-witaminowe do pasz, sorbenty mykotoksyn. Dysponując własnymi zasobami surowców, prowadzimy politykę i praktykę produkcyjną zgodną z DPP. Posiadamy bardzo dobrze rozwinięte zaplecze technologiczne oraz laboratoryjne, gdzie systematycznie badamy i udoskonalamy nasze produkty. Oddział handlowy oraz marketingowy dbają o to, by przygotowywać dla klientów atrakcyjne oferty i wspierać ich w procesie sprzedaży detalicznej. Klienci docelowi z kolei mogą być pewni, że trafiają do nich produkty najwyższej jakości, którym mogą zaufać. Nasza działalność nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży i produkcji. Działając na rynku zoologicznym aktywnie wspieramy rozmaite organizacje i stowarzyszenia, które troszczą się o los bezdomnych zwierząt. Z kolei w branży odlewniczej i geoinżynieryjnej prowadzimy szereg intensywnych badań – zarówno samodzielnie, jak też w porozumieniu z cenionymi partnerami (jak np. Instytut Odlewnictwa w Krakowie). Pozwala nam to znacząco wpłynąć na kondycję polskich odkryć we wspomnianych branżach i przyczynić się do ogólnego rozwoju nauki.

WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ

Obecnie zatrudniamy 131 osób w całej Polsce. Jesteśmy zaufanym partnerem biznesowym zarówno dla większych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Nasi klienci cenią sobie kompleksową obsługę oraz wielopoziomowy profesjonalizm: począwszy od przedstawienia oferty, poprzez realizację zlecenia, aż po finalne wsparcie posprzedażowe. Zależy nam, aby mieć istotny wkład w polski biznes i budować trwałe relacje z rodzimymi przedsiębiorcami, a jednocześnie współpracować ze strategicznymi kontrahentami z rynku europejskiego. Przyszłość jest w naszych rękach – mamy nadzieję, że zechcieliby ją Państwo budować razem z nami.

KALENDARIUM

 • 1995 – Założenie firmy oraz pierwsza sprzedaż.
 • Styczeń 1996 – Rozpoczęcie działalności w Niedomicach na wydzierżawionych obiektach od syndyka.
 • 1996 – Rozpoczęto produkcję żwirków higienicznych. Sukcesywne wdrażanie nowych produktów w branży zoologicznej.
 • 1997:
  • Po raz pierwszy zaobserwowano wzrost sprzedaży żwirków.
  • Przyjęcie zasady wysoka jakość = średniej półce cenowej.
  • Rozbudowa asortymentu o żwirki zapachowe, kompaktowe oraz inne wyroby dla higieny zwierząt
 • Od 2000 – Zakup kolejnych obiektów oraz ich modernizacja oraz dostosowanie.
 • 2003 – Rozbudowa funkcji firmy przez utworzenie działu technologicznego, wyodrębnienie działu handlowego.
 • 2007 – Wdrożenie systemu ISO 9001.
 • 2008 – Uruchomienie produkcji wyrobów przemysłowych: bentonitów mielonych oraz mieszanek bentonitowo-węglowych dla odlewnictwa, a także produktów dla wiertnictwa.
 • 2010 – Uruchomienie karm dla zwierząt oraz dodatków mineralnych do pasz. Wdrożenie HCCP.
 • 2010 – Powołanie działu marketingu i rozwoju oraz rozbudowa laboratorium o część badawczą.
 • 2011 – Wdrożenie procedury GMP+.
 • 2012 – Uruchomienie trzeciej linii suszenia.
 • 2013-2014 – Uruchomienie technologii zintegrowanej w produkcji bentonitu wyposażonej w roboty i paletyzatory.
 • 2015 – Planowany zakup drugiego.