PRZESŁONY PRZECIWFILTRACYJNE – SKŁADNIKI ZAWIESINY TWARDNIEJĄCEJ