CERTIX G BASE

CERTIX G BASE to bentonit aktywowany otrzymywany z wysokojakościowych surowców zlokalizowanych na terenie południowej i środkowej Europy. Produkt ze względu na swą uniwersalność ma szerokie zastosowanie w geotechnice. Charakteryzuje się on minimalną zwartością montmorillonitu na poziomie 70 %. W całości wytwarzany jest na terenie zakładów w Niedomicach. Produkcja realizowana jest według nowoczesnej technologii w warunkach stałego nadzoru laboratoryjnego, oraz systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2000. CERTIX G BASE w postaci zawiesiny ma zastosowanie w geotechnice. Produkt dedykowany do sporządzania zaczynów cementowych oraz bentonitowych iniekcyjnych zaczynów uszczelniających i wypełniających. Znajduje zastosowanie również przy budowie w technologii pali wierconych oraz jet grouting. Szczególnie cenny w zastosowaniach wymagających dobrych zdolności hydroizolacyjnych, np. przy uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych, przy wykonywaniu uszczelniających mieszanek gruntowo – bentonitowych czy piaskowo – bentonitowych. CERTIX G BASE jest bentonitem o średnich wymaganiach co do lepkości, dzięki czemu doskonale
sprawdza się przy iniekcyjnym aplikowaniu zawiesiny do elementów budowli. Właściwości reologiczne
zaczynów można dowolnie regulować poprzez zmianę stężenia cząstek stałych w zawiesinie.

Parametry reologiczne zawiesiny
Badania wykonujemy w oparciu o normy: API 13A i API 13B-1 – Płuczki wiertnicze* przy użyciu lepkościomierza OFITE 900. Parametry dostępne na życzenie po skontaktowaniu się z naszym konsultantem.