CERTIX GZ

Certix GZ jest kompozycją glinokrzemianów stanowiących składnik mieszanek twardniejących wykorzystywanych przy wykonywaniu przesłon przeciwfiltracyjnych. Niweluje negatywny wpływ cementu na właściwości reologiczne zawiesiny powodując wzrost lepkości układu. Pozytywnie wpływa także na proces twardnienia zawiesiny i jej wytrzymałość po związaniu.

Parametry techniczne:

  • Skład chemiczny: SiO2 – 60-72%, Al2O3 – 11,5-14%, Fe2O3 – 0,7 – 1,9%, CaO – 2,7-5,2%, MgO – 0,6-1,2%, K2O – 2,2-3,4%, Na2O – 0,2-1,3%, TiO2 – 0,1-0,3%,
  • Wilgotność: max. 8 % (możliwość dostosowania do potrzeb)
  • Granulacja pow. 0,056 mm – max. 10 – 50% (możliwość dostosowania do potrzeb)
  • pow. 0,160 mm – 0%