CERTIX GX

CERTIX GX to bentonit aktywowany otrzymywany z wysokojakościowych surowców zlokalizowanych na terenie południowej i środkowej Europy. Produkt, ze względu na swą uniwersalność, ma szerokie zastosowanie w geotechnice. Charakteryzuje się on zwartością  montmorillonitu na poziomie min.  60 %.   W całości wytwarzany jest na terenie zakładu Certech w Niedomicach. Produkcja realizowana jest według nowoczesnej technologii w warunkach stałego nadzoru laboratoryjnego, oraz systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2000. CERTIX GX w postaci zawiesiny ma zastosowanie w geotechnice. Produkt dedykowany do sporządzania zaczynów cementowych oraz bentonitowych iniekcyjnych zaczynów uszczelniających i wypełniających. Znajduje zastosowanie również  przy budowie w technologii pali wierconych oraz jet grouting. Szczególnie cenny w zastosowaniach wymagających dobrych zdolności hydroizolacyjnych, np. przy uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych, przy wykonywaniu uszczelniających mieszanek gruntowo – bentonitowych czy piaskowo – bentonitowych.

Parametry reologiczne zawiesiny

Badania wykonujemy w oparciu o normy: API 13A i API 13B-1 – Płuczki wiertnicze* przy użyciu lepkościomierza OFITE 900. Parametry dostępne na życzenie po skontaktowaniu się z naszym konsultantem.