BENTONIT ODLEWNICZY

Nowatorska technologia wytwarzania oraz wykorzystywanie surowców najlepszej jakości zapewnia uzyskanie produktu o wysokich parametrach użytkowych. Cechą charakterystyczną spoiw bentonitowych produkowanych przez Certech jest wysoka zawartość montmorillonitu (gliny aktywnej).
Bentonit, jako niezwykle cenna skała osadowa znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu min. w odlewnictwie. Wykorzystywany jest jako składnik mas formierskich, pełniąc w nich rolę spoiwa.

Surowiec użyty do produkcji pochodzi z nowo otwartego złoża bentonitu słowackiego charakteryzującego się dużą zawartością montmorylonitu (często powyżej 90%). Bazując na tym surowcu oraz na nowoczesnej linii mielenia stworzyliśmy nową jakość bentonitu odlewniczego. Jego główną cechą jest podwyższona wytrzymałość termiczna co przedstawiają wykresy badań temperaturowych.

Stosując bentonit odlewniczy MONOBENT EKSTRA uzyskać można wysokiej jakości masy formierskie o doskonałych parametrach użytkowych oraz wytrzymałościowych. Proces produkcji realizowany jest na terenie zakładu w Niedomicach w warunkach stałego nadzoru laboratoryjnego, oraz systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2008 co gwarantuje powtarzalność dostaw.