ZEOGRASS

ZEOGRASS jest zeolitem ogrodowym, dedykowanym do stosowania w procesie budowy, pielęgnacji i regeneracji trawników. Jest to produkt pochodzenia naturalnego, mineralogicznie należący do grupy glinokrzemianów. Dzięki swojej unikalnej strukturze kanałowej może pełnić rolę rezerwuaru wody, a tym samym wykorzystany jako materiał bazowy dla trawnika, placu zabaw, boiska sportowego, czy trawiastych pól golfowych doskonale radzi sobie z adsorpcją wody w okresie mokrym i jej oddaniem w okresie suchym. Granulat poprawia także napowietrzenie gleby, adsorbuje z niej metale ciężkie oraz wzmacnia system korzeniowy. System krystalicznych glinokrzemianów zapewnia skuteczne zatrzymywanie wody w glebie i redukcję wypłukiwania składników odżywczych oraz wymywania nawozów, dzięki czemu kluczowe dla wzrostu roślin związki azotu pozostają w glebie i są sukcesywnie uwalniane. Ponadto ZEOGRASS wpływa na utrzymywanie stałego pH w glebie i poprawia wymianę jonową, a także jest doskonałym donorem pierwiastków śladowych Mg, Ca, Fe, Mn, Mo.

Dostępne frakcje zeolitu ogrodowego:

 • 0-0,2 mm
 • 0,2-0,5 mm
 • 0,5-1 mm
 • 0,2-1 mm
 • 0-1 mm
 • 1-2,5 mm
 • 2,5-5 mm
 • 4-8 mm
 • 8-16 mm
 • 16-32 mm

Przeznaczenie:

 • ZEOGRASS A – stosuje się go do podbudowy warstw trawnika i mieszania z glebą w trakcie budowy trawnika (frakcje grubsze).
 • ZEOGRASS B – Do regeneracji trawnika (piaskowanie) stosuje się frakcje drobne 0-0,2 mm, 0,2-0,5 mm, 0,5-1 mm, 0,2-1 mm, 0-1 mm.

Stosowanie:

Pod podłoże trawnika: ZEOGRASS A– na warstwie gruntowej ułożyć kolejno warstwę zeolitu o grubszej frakcji, rozprowadzając od 30 do 60 kg/m2 materiału na głębokości 5 – 15 cm. Następnie warstwy dokładnie pokryć ziemią i utwardzić.

Regeneracja trawnika: ZEOGRASS B – na 1 m2 wymieszać z podłożem 1,5 kg zeolitu o drobnej frakcji, bądź posypać warstwę wierzchnią gleby (tzw. piaskowanie) 0,6 kg produktu na 1 m2.

Dostępne opakowania: worek 25 kg, big bag 1000 kg