MIESZANKI BENTONITU Z NOŚNIKAMI WĘGLA BŁYSZCZĄCEGO

Do grupy spoiw bentonitowych należy zaliczyć zarówno czyste bentonity, jak i nowej generacji mieszanki bentonitu z nośnikami węgla błyszczącego. Nowatorska technologia wytwarzania oraz wykorzystywanie surowców najlepszej jakości zapewnia uzyskanie wyrobów o wysokich parametrach użytkowych. Cechą charakterystyczną spoiw bentonitowych produkowanych przez Certech jest wysoka zawartość montmorillonitu (gliny aktywnej). Grupa wyrobów bentonitowych powstała przy współpracy z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie.
Grupa CERMIX – Mieszanki bentonitu z nośnikami węgla błyszczącego.
Do grupy produktowej należą wyroby: Cexmix 15, Cermix 20 oraz Cermix 25.
Cermix to nowej generacji mieszanki bentonitu MONOBENT EKSTRA z nośnikiem węgla błyszczącego (zamiennikiem pyłu węglowego) o nazwie „ekomix” w ilości odpowiednio 15, 20 i 25 %. Zastosowanie wysoko wydajnych nośników sprawia, że w poszczególnych mieszankach zdolność do tworzenia węgla błyszczącego wynosi w przybliżeniu:
CERMIX 15 – 2,0%
CERMIX 20 – 2,5%
CERMIX 25 – 3,0%
Dla przykładu mieszanka bentonitu z samym pyłem węglowym o zawartości 25% posiada tą zdolność na poziomie 2,0 %. Można przy tym powiedzieć, że zastosowanie w masie aż 25 % pyłu węglowego w stosunku do bentonitu jest to górna granica jego praktycznej stosowalności. Nawet jednak taka ilość nie gwarantuje często uzyskania odpowiedniej jakości powierzchni odlewów i nastręcza wiele kłopotów technologicznych oraz wpływa negatywnie na ekonomikę całego procesu (choćby konieczność czaso- i energochłonnego oczyszczania detali).
Stosowanie mieszanek CERMIX o zwiększonej zdolności do tworzenia się „węgla błyszczącego” rozwiązuje tego typu problemy gwarantując uzyskanie dobrej jakości odlewów, bez wad odlewniczych, a szczególnie dobrej jakości powierzchni nawet dla bardzo wymagających odlewów. Dodatkowo, co bardzo ważne, stosując mieszanki CERMIX zamiast pyłu węglowego, znacznie obniżona zostaje emisja szkodliwych gazów, a to dzięki użyciu „absorbenta” neutralizującego szkodliwe związki typu wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, węglowodory benzolowe i inne.
Skuteczność działania wspomnianego „absorbenta” została potwierdzona badaniami, a więcej na ten temat dowiedzieć można się z artykułu mgr inż. Zbigniewa Stefańskiego z Instytutu Odlewnictwa
– na podstronie DO POBRANIA >>