DODATKI PASZOWE

Oferowane przez nas kompleksy mineralne – bentonitowe, zeolitowe i kaolinitowe, które stanowią dodatki paszowe, są produktami naturalnymi i w pełni bezpiecznymi dla zwierząt. Dzięki ich stosowaniu można nie tylko zredukować zanieczyszczenie paszy mikotoksynami, ale co za tym idzie także poprawić ogólną zdrowotność zwierząt, ich wskaźniki reprodukcyjne, a finalnie wpłynąć pozytywnie na jakość mięsa. Receptury naszych produktów powstały w oparciu o liczne badania przeprowadzone w laboratorium firmy CERTECH. Testom poddawano szereg minerałów w różnych kombinacjach jakościowych i ilościowych. Na ich podstawie wyłoniono produkty o najwyższej skuteczności w sorpcji mikotoksyn. Jak się okazuje – nie wszystkie glinokrzemiany wykazują jednakową efektywność – ich działanie jest zdeterminowane nie tylko przez zawartość substancji czynnej, ale także przez pochodzenie, kompletny skład mineralny (zawartość minerałów smektytowych), czy technologię wytwarzania. Seria badań toksykologicznych, biochemicznych i histologicznych pozwoliła wytypować te receptury sorbentów, które wykazały największą skuteczność w detoksykacji mikotoksyn. Produkty pozytywnie zaopiniowane przez katedrę Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zostały włączone do stałej oferty firmy CERTECH.

Zapraszamy również na naszą stronę dedykowaną dodatkom paszowym: link