TERMOCER

Kompozycja spoiw mineralnych przeznaczona do wypełniania otworowych wymienników ciepła. Zapewnia trwałe połączenie sondy z górotworem, co gwarantuje optymalne przewodnictwo ciepła i redukcję oporu termicznego otworu. Podnosi efektywność sondy geotermicznej i pozytywnie wpływa na jej właściwą eksploatację.

Właściwości fizyczne i parametry TERMOCER

  • Kolor – szary
  • Przewodność cieplna ≥ 2,0
  • Współczynnik W/S – 0,7
  • Ciężar właściwy gotowego zaczynu 1,6 [g/cm³]
  • Lepkość (tₒ) – 50-70 s
  • Odstój wody < 2%

Zalecany współczynnik W/S – woda/spoiwo wynosi 0,7. Oznacza to, że dla uzyskania 1 m³ zaczynu potrzebujemy 1050 kg TERMOCER ™ i 736 l wody. Gęstość zaczynu powinna oscylować ≈ 1,6 g/cm³ a lepkość umowna >50 s. Parametry zawiesiny należy ustalać z uwzględnieniem budowy geologicznej i możliwości technicznych pomp iniekcyjnych.

Pakowanie:

Produkt pakowany jest w dwuwarstwowe papierowe worki po 25 kg, złożone po 40 szt. (1000 kg) na palecie o wymiarach euro lub big-bagi 1000 kg.