CERTIX G(H)

CERTIX G(H) to bentonit sodowy otrzymywany z najwyższej klasy bentonitów o zawartości minerału  aktywnego powyżej 80%. Surowce wykorzystane do wytworzenia produktu pochodzą ze złóż zlokalizowanych w południowej części Europy. Produkt został stworzony z myślą o wykorzystaniu go w technologii ścian szczelinowych. Tworzy zawiesiny o niezwykle korzystnej charakterystyce reologicznej, dzięki czemu z powodzeniem może być wykorzystany w wiertnictwie oraz technologii zawiesin tężejących. Cechą charakterystyczna tego bentonitu jest wysoka zdolność tworzenia żelu, dzięki któremu bentonit przy niskich stężeniach efektywnie stabilizuje ściany otworów geotechnicznych.

Specyfikacja techniczna

Wyrób zgodny z  PN-EN 1538. Wykonawstwo specjalnych robót geoinżynieryjnych. Ściany szczelinowe.

Parametry reologiczne zawiesiny

Badania wykonujemy w oparciu o normy: PN-EN 1538 – Ściany szczelinowe, API 13A i API 13B-1 – Płuczki wiertnicze* przy użyciu lepkościomierza OFITE 900. Parametry dostępne na życzenie po skontaktowaniu się z naszym konsultantem.