płyn antybakteryjny do urządzeń elektronicznych beFrendi certech

ANTYBAKTERYJNY I ANTYWIRUSOWY płyn do urządzeń elektronicznych

Antybakteryjny i antywirusowy płyn do urządzeń elektronicznych. Do stosowania w celu dezynfekcji smartfonów, tabletów, laptopów, szyb skanerów oraz powierzchni szklanych, powierzchni optycznych, które są często przez nas używane.

Płyn beFrendi zawiera minimum 70% alkoholu izopropylowego, który ma właściwości wiruso i bakteriobójcze.
Może być stosowany do czyszczenia i dezynfekcji wielu urządzeń elektronicznych. Nie pozostawia smug ani zacieków. Nie ma konieczności polerowania czy używania dodatkowych preparatów.

 

 

Sposób stosowania: Preparat nanieść na miękką, najlepiej bezpyłową ściereczkę. Przetrzeć czyszczoną powierzchnię. Nie spłukiwać Płyn antywirusowy i antybakteryjny jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Uwaga: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed dziećmi.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać. Skontaktować się z lekarzem.

 

 

Inne warianty tego produktu:

ANTYWIRUSOWY i ANTYBAKTERYJNY płyn do powierzchni