Informacja o przekształceniu spółki

Uprzejmie informujmy, iż w dniu 3 stycznia 2024 roku Spółka: Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe “CERTECH” Jan Kuca, Jerzy Motyka Spółka Jawna z siedzibą w Niedomicach pod adresem ul. Fabryczna 36,  33-132 Niedomice, NIP: 8731013748, REGON: 850372278

została przekształcona w spółkę:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CERTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Fabryczna 36,  33-132 Niedomice,
NIP: 8731013748
REGON: 850372278
KRS:0001075207

W obrocie handlowym używany będzie skrót: P.T.H. CERTECH Sp. z o.o.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numery rachunków bankowych; zmianie uległ jedynie numer KRS.

Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześnie umów, wszelkie prawa i obowiązki, zarówno te o charakterze cywilnoprawnym, jak i administracyjnoprawnym, które dotyczyły Spółki, zostaną przekazane nowo powstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia spółki jawnej. W związku z tym, przekształcenie nie wpłynie na dotychczasową współpracę, a relacja biznesowa pozostanie niezmienna i kontynuowana.

https://www.certech.com.pl/informacja-o-przeksztalceniu/