WYPEŁNIACZE

Talk to naturalny minerał utworzony z uwodnionych krzemianów magnezu o chemicznej formule Mg3Si4O10(OH)2­. Najczęściej występuje w formie drobno mielonego proszku. Zazwyczaj ma barwę białą lub szaro-białą, natomiast odmiana szara to steatyt.
Talk dzięki swojej pakietowej budowie ma znaczące własności smarne, co powoduje że jest użyteczny w kosmetyce jak i aplikacjach przemysłowych.
Talk to minerał w 100 % naturalny powstały na skutek przemian geologicznych głównych utworów skalnych.
W przeważającej większości talk jest utworzony w przemianie dolomitu (CaMg(CO3)­2 albo magnezytu (MgCO3) w obecności nadmiaru rozpuszczonej krzemionki. Różne formy przemiany prowadzą do otrzymania talku o zróŻnicownych własnościach chemicznych, kolorze, oraz morfologii.
Talk charakteryzujemy dzięki takim własnościom jak: miękkość, własność powierzchni hydrofobowej oraz obojętność chemiczna.
Cechy talku:
– uniwersalność – stosowane we wielu dziedzinach przemysłu,
– trwałość, zachowują takie same właściwości podczas przechowywania,
– nie powodują produktów ubocznych – niezmienialna struktura krystaliczna,
– obojętny dla środowiska,
– minerały nie podlegają metabolizmowi, nie ulegają degradacji,
– stabilny chemicznie.

Prowadzimy także profesjonalny serwis doradczy i chętnie służymy pomocą. Nasi technolodzy udzielają wskazówek związanych z doborem odpowiedniego produktu.

Zachęcamy do kontaktu

Piotr Solak

tel. 14 692 66 76 wew. 616,

piotr.solak@certech.com.pl