Bentonit dla przemysłu

Firma Certech

Bentonit wydobywamy i przetwarzamy w firmie Certech już od ponad 25 lat.  Ciągły rozwój, badania i systematyczne udoskonalenia sprawiają, że oferta firmy jest coraz szersza, a produkty dopasowane są do potrzeb klientów i cenione za wysoką jakość.

Bentonit – co to jest?

Geologicznie bentonit to materiał pochodzenia wulkanicznego z ery kredowej, pierwszy razy wydobyty ze złoża w Forcie Benton w USA.
Główny składnik bentonitu to minerał ilasty, a dokładnie montmorillonit, którego wzór ogólny jest:

Al2O3·SiO2·nH2O  – wzór czystego montmorylonitu glinowego.

Materiał ten ma budowę pakietową. Każdy pakiet składa się z dwóch warstw:

– oktaedrycznej – zawierającej glin,

– tetraedrycznej – zawierającej krzemu.

Nazwa bentonitu (rodzaj) pochodzi od głównego składnika jak sód, potas, wapń oraz glin. Bentonit przybiera barwę żółtą lub białą.


Organobentonit
Bentonit

Jak działa bentonit?

Dzięki swojej budowie bentonit może zaabsorbować nawet do 700% wody. Jest to związane z adsorpcją międzypakietową takich kationów jak: Ca2+, K+, Na+. W wyniku tego procesu zmniejszają się siły przyciągania międzywarstwowego. Uwodniony produkt staje się plastycznym żelem i może być suszony, a następnie znów uwadniany wielokrotnie bez utraty swoich właściwości. Tak samo jak zamrażany i rozmrażany wiele razy. Uwodniony bentonit stanowi nieprzepuszczalną warstwę dla gazów i cieczy.

Dzięki swoim właściwością pochłaniania,  przechowywania różnych substancji, właściwością sorpcyjnym znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, przede wszystkim:

-górnictwo, odlewnictwo, metalurgia,

– budownictwo,

– przemysł spożywczy i winiarstwo,

– przemysł farb i lakierów,

– przemysł olejowy i petrochemiczny,

– kosmetyka i farmacja,

– zoologia,

przemysł paszowy.

W hodowli zwierząt i rolnictwie stosuje się między innymi jako dodatki paszowe dla zwierząt hodowlanych, w preparatach owadobójczych czy w produkcji organicznych nawozów.
Ponadto w gospodarstwach domowych bentonit można spotkać w czystej postaci jako ściółka dla zwierząt domowych. Popularny żwirek dla kotów to często bentonit, który ma świetne właściwości absorpcji cieczy i zapachów.

Bentonity do przewiertów, do wiercenia studni, otworów pod pompy ciepła, technologii wiertniczych to kolejne zastosowanie tego materiału. Na przykład bentonitu można używać do  płuczek wiertniczych oraz jest składnikiem złożonych systemów płuczkowych.

Kolejną dziedziną przemysły jest wytwarzanie materiałów izolacyjnych. Bentonit do uszczelniania zbiorników na skalę przemysłową, jezior i sztucznych zbiorników wodnych, do produkcji mat izolacyjnych jest wykorzystywany ze względu na niezwykłe właściwości pęcznienie i jednocześnie uszczelniania. Specjalnie zmodyfikowany bentonit jest również niezastąpionym flokulantem w oczyszczaniu ścieków z olejów, tłuszczy, części organicznych, metali ciężkich.

Bentonit – gdzie kupić?

Podsumowując surowiec ten wykorzystywać można w wielu gałęziach przemysłu, dzięki licznym właściwością fizyko-chemicznym. Ponadto właściwa technologia, dodatki i sposób przetworzenia dodatkowo rozszerza możliwości zastosowania.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy Certech: kliknij

Dla przemysłu ważne jest, aby dobrać i wytworzyć dokładnie taki produkt, który pasuje do technologii stosowanej w zakładzie, dlatego najlepiej przed każdym zakupem skonsultować się ze specjalistami, którzy podpowiedzą gotowe rozwiązania lub zaproponują indywidualne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami